Algemene voorwaarden

Wie deelneemt aan de wedstrijd van ‘The Art Factory’ aanvaardt deze voorwaarden en bepalingen:

 • Alle inwoners van Nederland mogen deelnemen aan de wedstrijd, behalve werknemers van de deelnemende musea, hun naaste familie en/of iedere andere persoon die rechtstreeks verbonden is aan de wedstrijd.
 • Deelnemers die bij de start van de wedstrijd jonger zijn dan zestien, moeten de toestemming hebben van een ouder of voogd.
 • De wedstrijd loopt vanaf 1 augustus 2011 waarbij de duur van elk project twee maanden is. Inzendingen kunnen plaatsvinden tot 23:59 uur, de laatste dag van de tweede maand van elke periode. Stemmen worden alleen meegeteld wanneer deze plaatsvinden voor 23:59 uur, op de laatste dag van de tweede maand van elke periode. De tweede wedstrijd vind dus plaats op 1 oktober 2011, de derde op 1 december 2011 etc.
 • Registreren en projecten inzenden kan alleen op de website via het formulier op de website
 • Alleen inzendingen door individuele personen worden aanvaard (inzendingen door teams of reclamebureaus/bedrijven zijn niet toegelaten).
 • De inzendingen worden geselecteerd door ‘the Art Factory’ jury, die is samengesteld door de organisaties van de musea. De beslissing van de jury is definitief en er wordt niet over gediscussieerd.
 • Individuen mogen eenmaal per thema in een periode van twee maanden een inzending insturen
 • De winnaars worden via de e-mail en schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • De prijzen kunnen niet worden ingeruild voor geld – deels noch volledig.
 • De organisatie behoudt zich het recht om een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of grotere waarde.
 • De organisatie behoudt zich het recht om de winnende inzending aan te passen of te verbeteren, zodat ze voldoet aan de criteria van het project.
 • Het is niet toegestaan om aanstootgevend, beledigend of discriminerend materiaal te publiceren op de website, facebookpagina, twitterpagina of in de musea zelf.
 • Het is niet toegestaan om te spammen, of een onaanvaardbaar aantal keren berichten achter te laten op de website, facebookpagina of twitterpagina.
 • De organisatie behoudt zich het recht om welke deelnemer dan ook uit te sluiten van de wedstrijd.
 • Elke inbreuk op deze voorwaarden en bepalingen kan resulteren in de intrekking van de prijs.
 • Elke inzending moet specifiek voor de wedstrijd zijn gemaakt en mag nergens eerder te zien zijn geweest.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd stemmen alle deelnemers ermee in dat de organisatie hun naam, biografie, foto en beeld mag gebruiken op haar website en in elke commerciële exploitatie van de wedstrijd.
 • De organisatie behoudt zich het recht om de wedstrijd zonder voorafgaande waarschuwing te verbeteren, te wijzigen of af te blazen. Zodra een inzending is verstuurd, kunt u ze niet meer wijzigen of verbeteren.
 • De organisatie: The Art Factory, Padualaan 99, Utrecht
 • Deze voorwaarden en bepalingen hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.