ARBOcatalogus online

26·07·2010
By

De Arbocatalogus hbo is een richtinggevend, praktisch en toegankelijk hulpmiddel dat methoden en middelen aanreikt om de zorg voor veiligheid en gezondheid te bevorderen tot een niveau dat past bij het hoger beroepsonderwijs.In de Arbocatalogus hbo hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties in het HBO gezamenlijk vastgelegd hoe de werkomstandigheden verder verbeterd kunnen worden.

Het is een instrument dat medewerkers en leidinggevenden ondersteunt bij hun dagelijkse werkzaamheden en bij de keuzes die zij maken op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Leave a Reply