Het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten is wettelijk niet meer toegestaan. Maar er zijn een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Utrecht, die ongehoorzaam zijn en  dwars liggen. De gemeente Utrecht zegt opvang te bieden aan asielzoekers op basis van haar zorgplicht.

Het gaat hier meestal om vreemdelingen die door diverse redenen geen recht meer hebben op opvang in een asielzoekerscentrum en daarnaast ook niet meer terug kunnen naar hun land van herkomst. Met het bieden van deze wil het Utrechtse gemeentebestuur uitgeprocedeerde asielzoekers niet aan hun lot overlaten en voorkomen dat deze groep op straat gaat zwerven.

Het college van Utrecht heeft daarom onder andere afgesproken dat de gemeente doorgaat met het bieden van noodopvang zolang er nog geen sluitende aanpak van de overheid is. Verder probeert de stad samen met de overheid naar oplossingen te zoeken, zodat de asielzoekers niet meer op straat hoeven te verblijven.

Maar niet iedereen is blij met de aanpak van de gemeente Utrecht. Zo wil de PVV dat Utrecht stopt met het bieden van onderdak aan uitgeprocedeerde asielzoekers. In 2007 hebben de gemeenten het kabinet om te stoppen met het beschikbaar stellen of het subsidiëren van noodopvang voor asielzoekers. De PVV is boos, omdat de opvangcentra in Utrecht tegen de afspraken in open blijven. De partij is van mening dat de stad hiermee afspraken aan haar laars lapt.