Twitter is hot, ook onder gemeenteraadsleden. Precies tachtig procent van de raadsleden in Utrecht heeft een account op dit sociale medium. Op die manier delen ze diverse korte mededelingen: over het werk, het privéleven en natuurlijk belangrijke zaken rondom het raadslidmaatschap. De burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas wil met zijn raad spreken over het gebruik van Twitter tijdens de raadsvergadering, want een digitale discussie – buiten de raadszaal – vindt hij onwenselijk.

Onderzoek

Uit een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat ruim 75 procent van alle raadsleden actief is op social media. Ze zijn vooral te vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook. Het grootste deel van de raadsleden gebruikt social media om te netwerken, maar ze willen ook op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de gemeentepolitiek. Een derde gebruikt de social media om hun standpunten onder de aandacht te brengen. Van de raadsleden die niet actief zijn op social media, zegt 41 procent dat het te veel tijd kost, voor 59 procent geldt dat ze liever contact houden via traditionele wegen als telefoon, e-mail en face to face.

Niet alleen voor personen

Twitter is er niet alleen voor personen. Ook als bedrijf of instelling kan je een Twitter-account aanmaken. Zo heeft de gemeente Utrecht zeventien Twitter-accounts in beheer! Het belangrijkste is , waarop de gemeente ‘followers’ informeert over allerlei gemeentelijke zaken. De griffie van de gemeente beheert , op dat account valt heel veel te vinden over de gemeenteraad en gemeenteraadsvergaderingen.

Zuidplas’ burgemeester Kats is zelf ook actief op Twitter: