In de meeste schoollokalen is de lucht vaak niet fris. Dat heeft meerdere oorzaken. Personen verspreiden ziektekiemen, geurtjes enzovoort. Bij onvoldoende ventilatie is in een gewoon lokaal de lucht binnen een half uur verontreinigd. Een vervuild binnenmilieu kan leiden tot gezondheidsproblemen en verminderde leerprestaties. De redactie van CampusCam deed onderzoek naar de luchtkwaliteit in de faculteit Communicatie & Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Lees hier de conclusie van het rapport.

 

 

 

Het onderzoek is verricht door de brancheorganisatie  VLA, de Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten.

De conclusie van het fysisch onderzoek luidt als volgt:

” Zoals blijkt uit de meetresultaten zijn er duidelijke overschrijdingen in met name de koolstofdioxide (CO2) concentraties aangetoond. CO2 wordt door de mens uitgeademd. Wanneer CO2 zich gaat concentreren in een ruimte en zelfs de norm van 1200 ppm overschrijdt is dat een duidelijke indicatie van onvoldoende ventilatie. In deze ruimtes zullen ten tijde van een overschrijding klachten onstaan als vermoeidheid, lusteloosheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Wij adviseren u om de ventilatie in deze ruimte te evalueren en tot verbetering te komen.”

Voor het volledige rapport klik hier.

De komende dagen zal ook de uitslag van het microbiologisch onderzoek en het stofonderzoek op onze website verschijnen. Dus hou de blog in de gaten!