Goud is een kostbaar metaal en is een scheikundig element waarvan het symbool ‘Au’ is. Het wordt al vanaf 3500 v.Chr. gebruikt als betaalmiddel en werd en wordt nog steeds geassocieerd met rijkdom en welvaart. Het heeft dan ook niet voor niets de bijnaam ‘Koning der metalen’. In de 19e eeuw ontstonden er in de VS en Australië de zogenaamde goudkoorts of goldrush. Reden was de ontdekking van grote hoeveelheden goud in de twee landen. 

staat bekent als een zuiver metaal, wat wil zeggen dat het scheikundig niet op te delen valt in andere metalen. Iets wat wat bij sommige andere metalen wel kan, maar dat terzijde. Het wordt veel gebruikt in de industrie, omdat het onder andere over goede elektrische eigenschappen beschikt. Met andere woorden, het geleid stroom goed en roest niet. Het wordt dan ook onder meer gebruikt als coating voor satellieten, omdat het de ultraviolette straling van de zon goed reflecteert. Een ander opmerkelijke functie is het gebruik van goud in de tandheelkunde, veel kronen worden van goud gemaakt. Vooral vanwege de eigenschap dat het niet roest. Daarnaast staat het natuurlijk ook gewoon mooi, zo’n gouden kroon in je mond. Dan zijn de tal van toepassingen nog niet genoemd die het verder nog meer heeft. Denk aan gouden sieraden, het gouden laagje op papiergeld en borduurwerk waar gouddraad in verweven zit.

Goudprijs

De goudprijs wordt bepaald aan de hand van de ‘troy ounce’, dat is ruim 31 gram. De prijs wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars en is afhankelijk van de klimaat binnen de goudmarkt van dat moment. Sinds 1980 heeft goud in een ‘bear-market’ gezeten: De prijs van goud steeg in de jaren ’70 en ’80 als gevolg van inflatie naar een recordhoogte van 887 dollar per ounce. Vanaf midden jaren ’80 daalde de goudprijs naar een prijs van 255 dollar per ounce, met een dieptepunt in 2001. Daarna maakte de goudprijs weer een enorme spurt door, aangevoerd door de ontwikkelingen in de VS. Investeerders en economen zagen in dat er een grote behoefte naar goud zou ontstaan in de toekomst en dat dreef de honger naar goud nog meer op.

Gouden drankje

Er zijn ook alcoholische dranken waar 24-karaats bladgoud in zit. Een paar daarvan zijn het overbekende Goldstrike, bepaalde soorten Sake zoals Kimpun. Maar ook wordt het verwerkt in sommige bonbons en gebruikt als kleurstof in voedingsmiddelen. Laatste grappige over goud als uitsmijter: In de VS ontstaat er op dit moment de rage om kleine hoeveelheden goud in te nemen, omdat het gezond zou zijn, gelukkiger zou maken en de intelligentie met twintig procent zou verhogen.