Stichting VluchtelingKinderen stelt asielzoekers-en vluchtelingkinderen in staat te studeren. Dit doen ze door tweedehands kleding, boeken en video’s te verkopen voor de prijs van één euro. Maar is die euro, met het overheidsbeleid gericht op de vermindering van toestroom vluchtelingen, in de toekomst nog wel nodig?
Cees van den Broek, initiatiefnemer van de Driebergse eurowinkel, denkt van wel. ,,Iedere euro blijft hard nodig om alle in ons land aanwezige vluchtelingkinderen te laten studeren.” Bang dat zijn winkel in de toekomst verdwijnt is hij niet.  ,,Onze winkel werkt nauw samen met onder andere verschillende ROC’s en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) van het asielzoekerscentrum in Leersum. Om die reden zie ik ons niet snel verdwijnen.”
Cijfers
Het Nederlandse integratiebeleid is de afgelopen jaren verhard.  Cijfers van de Inmmigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laten zien dat het aantal asielaanvragen daalt. Mensen die in Nederland komen wonen, moeten een zelfstandig bestaan opbouwen en participeren in de samenleving, zo luidt de visie van het kabinet.
Asielaanvragen 1993-2010

Asielaanvragen per jaar in Nederland over een periode van 1993-2010. Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaliteiten

Asielaanvragen in 2010 naar belangrijkste landen van herkomst. Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)